Bideo bati buruzko iruzkina


BIDEO BARREGARRIA niña repelente

Bideo honetan familia bat hondartzara doa eta gauza barregarriak gertatzen zaizkie. Ama zoratuta dago, alabak gauzak lapurtzen ditu eta auzokoa besteen janaria jaten du. Familia oso barregarria eta arraroa da.


Zumalakarregi museoari bisita

Zeri deitzen zaio iraultza burgesa? Non gertatu zen? Zergatik?

Iraultza burgesa burgesia boterea eskuratzeko abiatutako prozesua da. Monarka absolutuek Vienan bildu zirenean ikusi zutenean politika ez zutela, boterea eskuratu behar zutela pentsatu zuten, aldaketa sakonak egin ahal izateko eta Antzinako Erregimena desagerrarazteko. 3 iraultza nagusi Egon ziren lehenengoa 1820an, bigarrena ,1830an ,eta hirugarrena 1848an . (NON?) Iraultzen arrazoiak : Askatasun pertsonala defentsa .
Botoa emateko eskubidea (Sufragio unibertsala ) · Askatasun ekonomikoa . · Erregimen konstituzionala lortu . Iraultza honen adibidea Frantzian gertatu zen. Frantziako egoera orokorra oso zaila zen iraultzaren bezperan, faktore negatibo asko baitzeuden momentu horretan. Arrazoi horien artean ilustrazioaren ideiak, burgesiaren gorakada, krisi ekonomikoa eta uzta txarrak zeuden beste askoren artean. Iraultza burgesaren galdera ezin erantzun Frantziako Iraultza aipatu gabe. Iraultzaren arrazoiak aipatu dituzu ala zer lortu nahi zuten batzuk (nortzuk?)


Iritzi artikulua


Nerabeen eta gurasoen arteko liskarrak

Nire ustez , gurasoak eta semeen arteko liskarrak hitz egiten konpondu behar dira eta azkeneko aukera bezala gurasoek zaplaztekoa emateko aukera dutela pentsatzen dut. Izan ere, batzuetan nerabeen jarrera jasanezina da eta gurasoak bere onetik ateratzen dituzte. Baita ere semeek gurasoei errespetua faltatzen dietenean gurasoak zigortzeko baimena izan behar dute . oso iritzi ona eman duzu Noelia!! asko gustatu zait.


Autoebaluazioa

1. Kalkulatu, ehunekotan (%), ahalik eta zehatzen, zenbat denbora egoten zara harremanetan zeure inguruko hizkuntzekin. Urtean. Egin kontu urteak 180 eskola egun dituela. Zehaztu ematen dituzun datuak nola kalkulatu dituzun.
1. Urteak 365 egun ditu, horietatik 180 eskola egun. Eskola egun bakoitzean gutxi gora bera 5 ordu euskaraz hitz egiten dut, izan ere, ingeleseko, gaztelaniako eta atsedenaldi orduko denboran erdaraz hitz egiten dut. Etxera heltzean gaztelaniaz hitz egiten dut gehienbat, hala ere, ahizpa nagusiarekin ordu bat eskas euskara hitz egiten dut. Beraz egun bakoitzean lo orduak kontatu gabe (zortzi ordu) euskara 6 ordutan hitz egiten dut eta erdaraz 10 ordutan. Eskola egun batean hitz egiteko ditudan orduak 16 ordu dira (24 ordu ken lo egiten ditudan 8 ordu) eta kantitate hori bider 180 eskola egun egiten badut urte batean hitz egiten dudan ordu kopurua lortu egiten dut, 2880 ordu. Hauetatik euskaraz 1080 orduz euskaraz aritzen naiz (180 ordu x 6 ordu euskaraz) eta 1800 ordu gaztelaniaz (180 bider 10 ordu gazteleraz). Orduan esan dezaket %37,5 euskaraz hitz egiten dudala eta %62,5 gaztelaniaz. 2880 ordu -------------------- %100 1080 ordu ---------------------- X 1800 ordu ------------- X X= 1080 x 100 X= 37.5 2880 X= 1800 x 100 X= 62.5 2880 (Kopurua ehunekotan) .
2.Normalean telebista ala irratia entzuten duzu ze hizkuntzatan entzuten duzu?

gaztelaniaz ikusten dut eta irratia ere, hala ere, telesail gutxi batzuk euskaraz nahiz ingelesaz ikusten ditut. Irratian musika ingelesez entzuten dut eta behin baino gehiagotan gaztea irrati programa entzuten dut. Beraz % 90 gaztelaniaz %5 ingelesez eta % 5 euskeraz gutxi gora behera. 3. Eskolan irakasleei eta ikaskideei entzuten diegu. Ehunekotan, zenbat hizkuntza bakoitzari? 3.Irakasleak normalean euskeraz hitz egiten digute beraz % 100 euskeraz entzuten diet. ikaskideak gehienbat gaztelaniaz mintzatzen gara eta oso gutxitan euskeraz. Orduan nik esango nuke %95 gaztelaniaz eta % 5 euskeraz entzuten garela. 4. Entzuteko beste aukera bat bideoak, DVDak, audioak, internet... Hori guztia kontuan hartuta... Ehuneko zehatza aterako duzu? 4. Normalean ikusten ditudan bideo guztiak, pelikulak... erderaz ikusten ditut %98 eta oso gutxitan euskeraz %2. Audioak, ostera, ingelesez eta gaztelaniaz entzuten ditut gehienbat, hala ere, sarritan euskeraz ere entzuten ditut. Ehunekoak honakoak izanik ingelezez %60 gaztelaniaz %30 eta euskeraz % 10 5. Badakigu euskaraz hitz egiteko oso aukera gutxi dauzkagula. Urtean zehar zenbait hizkuntzatan mintzatzen bazara, hitz egiten ematen duzun denboraren kopuru orokorretik ze kopuru, ehunekotan, gutxi gorabehera, euskaraz mintzatzen? Norekin mintzatzen zara euskaraz eta zein kopurutan (%)? Norekin egin zenezake baina zaila edo oso zaila egiten zaizu? 5.Klasean hitz egiten dudanaz aparte,( 1080 ordu) udan ere hitz egiten dut euskeraz. Nire amaren herrian, Bisjueces (Burgos). Bertara uda pasatzera joaten diren ume txikiekin hitz egiten dut gehienbat, izan ere eukaldunak dira, bilbotarrak eta andoaindarrak. Esan daiteke 496 ordu gehitu behar direla klasean hitz egiten dudanaz aparte. Udalekuetan ere euskeraz hitz dut beraz, aurreko orduei best 100 ordu gehitu behar zaizkio. Guztira urtean 1675 ordutan euskeraz mintzatzen naiz. Urte batean 8760 ordu daude eta horiek %100 adierazten dute. Nik 1675 ordu hitz egiten baditut %20 euskeraz hitz egiten dut. Gehienbat euskeraz, irakasleekin hitz egiten dut eta ez zait inorekin euskeraz hitz egitean zaila egiten, salbuespena euskera oso itxia erabiltzen dutenekin da, adibidez nire lagun baten aitonarekin. 6. mintz. Inoiz egin duzu, adiskide edo pertsona heldu elebidun batekin, hizkuntza batetik bestera aldatzeko ahalegina? Aurrez aurre? Telefonoz? Zergatik? Lortu behar izan duzue inoiz hizkuntza batean aritzeko adostasuna edo natural ateratzen zaizuenarekin egiten duzue beti aurrera? 6.Bai, ordenagailuan adiskide batzuekin euskeraz hitz eguten dut. Beste batzuetan bat batean, konturatu gabe euskera hitz egiten hasten gara. Normalean natural ateratzen zaigu eta hitz egiteko arazoak dituenari, trabatzen denari lagundu egiten diogu. 7. Irakurtzen duzu? Ze hizkuntzetan irakurtzen duzu? Ikastetxeko testu liburuak zure kontura inoiz irakurtzen dituzu? Liburuak zure kontu irakurtzen dituzu? Aldizkariak? Egunkariak? Interneten irakurtzen duzu? RSS sistemarik erabiltzen duzu? Norbaitek idazten dizu e-postarik-edo euskaraz. (kopuruak % ehunekotan). Txateatu duzu inoiz gaztelania ez den beste hizkuntzaren batean? 7.Normalean gazteleraz irakurtzen dut, euskeraz soilik klasean bidaltzen dizkiguten liburuak. Klasekoaz aparte udan zenbait liburu irakurtzen ditut baina denak erderaz. Liburuez aparte aldizkariak, egunkariak irakurtzen ditut baina gehienetan gaztelaniaz izaten dira. Interneten bidez ez dut inoiz irakurri eta RSSa nire ordenagailuan ageri egiten da baina ez dakit nola erabiltzen den ezta zer den ere ez.Oso gutxitan jasotzen ditut euskeraz e- mailak, jasotzen ditudanak irakasleenak izaten dira, nire galderak edota arazoak erantzuteko.%5 gutxi gora behera. Bai batzutan lagunekin euskeraz hitz egiten dut ordenagailu bitartez. 8. Norbaiti idazten diozu e-posta edo gutunen bat euskaraz? (ehunekotan %). Urtean 100 folio idatziko bazenitu, gutxi gorabehera, ze hizkuntzatan idatziko zenituzke (%)? udan ikusten ditudan umeekin kontaktua mantentzeko elkarri bildaltzen dizkoigu gutuna eta haiek euskeraz dakitenez euskeraz bildaltzen ditugu. % 30 izan ere, beraiekin aparte bidaltzen ditudan e-postak edo gutunak gaztelaniaz izaten dira. Urtean 100 folio idatziko banitu gehienak %70 inguru euskeraz izango lirateke, izan ere, eskolan bidaltzen dizkiguten lan eta ariketa gehienak euskeraz egiten ditugu.Geratuko liratekeen folioak %20 gaztelaniaz izango lirateke eta %10 ingelesaz


BERLINGO HARRESIA

1945.urtetik aurrera Berlin Sobietarren esku gertu zen ,honek ekialdeko errepublika deitzen zen .Urte batzuk geroago ekialdeko errepublika berriz banatu zen oraingo honetan ,bi zatitan: ekialdea “ Errepublika Demokratiko alemana” izena hartu zuen ,eta mendebaldea “ Republica Federal Alemana .Banaketa honen arrazoia bi lurraldeen arteko pentsaera desberdina izan zen .Izan ere mendebaldekoak komunistak ziren eta ekialdekoak ostera ez eta honek gatazkak sortu zituen.Era beran gatazka horiek 1961.urtetik1989. urtera arte Berlin ekialdea eta mendebaldea banatu zituen muga fisikoa zen.Harresia 165.7 km zituen gutxi gora behera,4 metro altuera eta bakarrik 2 sarrera/irteera, famatuena “checkpoin charlie”izenekoa izan zen. 1989.urtean jendea harresia bere kabuz suntsitzen hasi zen ekialdekoen laguntzaz.Azkenik 1990.urtean mendebaldearekin elkartu eta “Errepublika Federal Alemana” sortu zen .


Iturria: es.wikipedia. Nik itzuli/egokitu.
IRATI BASOA

IRATI BASOA LUR EREMU ZABALA DA.NAFARROA BEHERAKO ,ZUBEROAKO ETA NAFARROA GARAIKO BASOA DA.17 MILA HEKTAREA DITU GUTXI GORA BEHERA.MENDIZ INGURATUTA DAGO ETA BERE ZATIRIK HANDIENA EZKO ETA ZARAITZU IBARRETAKOAK ETA PIRINIOETAN DAUDE. HORRETAZ GAIN ,BALIO EKOLOGIKO HANDIA DU EUROPAKO IZEIDI - PAGADIRIK HANDIENETARIKO BAT BERTAN DAGOELAKO ETA NATURA BABESTEKO IZENDAPENAK SORTU DITUELAKO.
BERTAN EGIN DAITEZKEN JARDUERAK HAUEK DIRA:
1. ABELTZAINTZA: GARRANTZI HANDIA BETIDANIK ARDIAK NEGUAN MENDITIK JAITSI

 • 2.BASO USTIAPENA: HERRITARREK APROBETXATU. EGURRA ETXERAKO ETA PRODUKTU NATURALAK JATEKO.XVIII.MENDEAN IZEIAK ETA PAGOAK ITSASONTZIAK EGITEKO.
  3.EHIZA ETA ARRANTZA : EHIZATZEN DIREN ANIMALIAK USOAK, BASURDEAK, OREINAK, ORKATZAK ETA AMUARRAINAK.
PINGUINOA
DEFINIZIOA: Pinguinoa itsas hegazti bat da, ez duena hegan egiten gehienak hego hemisferioko kostaldean hotzetan bizi dira,hain zuzen,Antartikan.
EZAUGARRIAK:espeziaren arabera tamaina desberdinak daude 30cm eta 120cm arteko.Moko sendoa eta hego motzak dituzte.Beste aldetik isatsa eta hankak motza ditu.
ELIKADURA: bestalde, zefalopodoz, krustazeoz eta arrain txikiz elikatzen dira,uretan trebezia handiz murgilduta harrapatzen baitituzte.animalia hauek taldean bizi dira batez ere umeak hazteko garaian.
UGALKETA:harri txikiz, algaz eta belarrez egindako zuloetan egiten dute habia. Bertan bi arrautza erruten dituzte . Arrautza errun ondoren, emea itsasora joaten da bi hilabeterako eta denboraldi guzti honetan arra egongo da arrautza babesten.
MOTAK:18 pinguino mota bereiz daitezke.Aipagarrienak hauek dira:
1.pinguino txikia:pinguino txikiena da,35cm inguru neurtzen du.Lepoa, bizkarra eta hegoak beltzak izaten ditu, bularra berriz zuria.
2. pinguino motoduna:60cm neurtzen ditu luma horietako bi moto ditu.Negua itsasoan ematen du.
3.pinguino handia:110cm inguru neurtu egiten du.Izoztegietan ematen du bizitzaren parterik handiena eta arrainak jaten ditu batez ere.
4.Pinguino enperadorea:pinguino mota handiena eta ezagunena da.120cm inguru neurtzen du.

.
Kritikaren kritika: Bilbao-New York-Bilbao / Kirmen Uribe / Elkar 2008
Idaztankerak, pentsakerak Iratxe RETOLAZA/ Berria 2009-11-01


Idazleak testu honen bidez, Kirmen Uriberi emandako sariaren aurkako ikuspuntua adierazten du. Izan ere, bere ustez, idazleak sari hau jasotzean euskal kultura kaltetzen ari da. Hain zuzen ere liburu osoan zehar euskal kultura eta jendearen ikuspegi pobrea erakusten duelako eta saria jasotzearen ondorioz liburu hau kultur eredu bezala har daitekeelako.

Alde batetik, Bilbao- New York- Bilbao liburua egitura konplexuak eta idazkera oso landuak erabiltzen ditu gauzak kontatzerakoan. Honen ondorioz idazlearen mezua ez da ondo ulertzen,ez da irudikatu nahi den euskal kultura argi geratzen eta beraz modu batez kulturaren pobretzea gertatzen da.

Nik orduan, Retolazarekin ados nago, saria jasotzeak ohorea eman arren ez diolako euskal kulturari faborerik egiten. Irakurleek liburuak erakutsi nahi duen kultura antzematen ez badute ez du ezertarako balio.


69.orrialdeko ariketak:

1.

- Idatziz
- Ahoz
- Idatziz edo ahoz
- Ahoz


2.

- Hizkuntza idatzia
- Hizkuntza idatzia
- Hizkuntza idatzia
- Hizkuntza idatzia
- Ahozko hizkuntza


3.

- Ba... ; zera
- txo ; gainera
- Motel ; ba! ; eta...
- Tira ; aizu ; begira
- Tira ; eta!


4.

Harrigarria
:OHaserrea

>:(Poza

:D


Beldurra


:S


Burla


:P


5.

- Egia
- Egia
- Gezurra
- Gezurra
- Gezurra
- Egia
- Egia


6.

a) Fatikoa
b) Adierazitakoa
c) Erreferentziala
d) Poetikoa edo konnotatiboa
e) Eragilea
f) fatikoa


7.

Izarra gauaren distira da.
Loreak kolorea ematen diote belarrari.

KOLIBRIA


euskaltube.com audioak | Izenburua: Kolibri txoriaren deskripzioa 2B.MP3 | Erabiltzailea: DaBid_H


IRITZI ARTIKULUA


ZEZENKETAK

Ni ez nago batere ados zezenketekin bertan zezenak sufritzen dutelako gu arratsalde on bat izateko , gainera, ez da bidezkoa animali bat torturatzea hil arte . Animaliak badira ere gu bezalako eskubideak dituztelako .


Era berean , penintsulara datozen kanpotarrak gurea ez den irudia jasotzen dute : zezenketak , sevillanak... eta beraz gezurrezko estereotipo negatiboa jasotzen dute .Gainera penintsulan kulturaren beste erakusgai batzuk daude : txalaparta euskal herrian edo Kataluniako "ninotak". Laguntzarik behar ahal duzu Noelia???? <Jon Garai>


JORDI SIERRA I FRABRARI EGINDAKO GALDERAK


Non jaio zinen ? Zer urtetan ?

Zertaz lan egin zenuen idazten hasi baino lehen ?

Zenbat urterekin hasi zinen liburuak idazten ? Nor animatu zintuen idaztera ?

Normalean ,zein hizkuntzetan idazten duzu ?

Idatzi dituzun liburuetatik zein da zure gustukoena ? Zergaitik ?

Zein adineko irakurleentzat idazten duzu normalean ?

Zer generoetako liburuak idatzi dituzu ? Zein da literaturazko generoetatik gustukoen duzuna ?

Zertan inspiratu zinen Oroimenaren azala idazteko ? Eta Campos de fresas idazteko ?

Noizbait idatzi duzu zure bizitzan benetan gertatutako istoriorik ?

Ba al daukazu beste liburu bat idazteko asmorik ?

IRATXEREKIN EGIN DUT
MORTADELO ETA FILEMON
1. Irakurri komiki bat.
2. Zure koaderno digitaleko orrian adierazi zein komiki irakurri duzun eta kopiatu esteka.
3. Egin ezazu irakurritako komikiaren laburpena, deskripzioa, kritika...
4. Gustatu zaizu? Zergatik? (Marrazkiak, gidoia...)
Bineta honetan , mortadelok bere buruzagiari atzamar bat mozten dio , nahi gabe , bere lankide batek aholku bat ematen diolako buruzagiari beldurrik ez izateko .

Nire ustez , bineta hau oso ondo egina dago .Mugimendua oso landuta dago , pertsonaiak oso ondo eginda daude , itzalak ...

Gustatu zait , oso ondo egin dutelako bineta hau , gainera , Mortadelo eta Filemon asko gustatzen zait .
Bideo barregarria eskegitzeko:


Lehenengo, "EDITAR" klikatu eta goian opzio batzuk aterako zaizkizu, "Enlace" klikatu eta gero, "Enlace externo" klikatu.
Ondoren, bideoa lortu duzun orria kopiatu eta itxatxi "Texto del enlace" ipintzen duen lekuan. Azkenik, "Dirección" ipintzen duen lekuan nahi duzun tituloa ipini eta "Añadir enlace" klikatu.
(Iratxe)


pastolalak gure diapositibak hemen

AHOZKOA

Aitor Arana
1963ko abenduaren 21ean Legazpin jaioa. Unibertsitaterainoko ikasketak egina eta hamazazpi urterekin idazten hasia. Lau urtez (1983 - 1987) euskera-irakaslea izana Legazpiko AEKn eta Udal Euskaltegian. Sei urtez Legazpiko HOTS kultur aldizkariko lankide eta zenbait urtez arduraduna. XUT literatur aldizkariko lankide eta arduraduna. Itzultzailea euskeraz, gaztelaniaz eta esperantoz. Haur, gazte eta helduentzako liburuak idazteaz gain, euskalkien alorreko hiztegigintzan eta metodogintzan ere lan egiten du .

LAGUN BEREZI BAT

Joanes Urkixo


Euskal Filologian lizentziatua. Zinema eta telebistako gidoigilea. Euskal Idazleen Elkarteko kidea eta batzordekide izana (1997-1999). Euskal Herriko Gidoigile Profesionalen Elkartearen Fundatzaile, batzordekide eta presidente izana (1998-1999).
Lau urtez filme eta telesailen itzultzailea (euskera eta gaztelerara).
Gidoigile moduan aipagarriak. Luzemetraia: Goomer (animazioa, 2000urteko Goya saria). Telesailak: Flamingo Berria; A ze parea; Denok bizi gara hemen... Tbko animazioa: Fantaghiró; Marcelino Pan y Vino; Nico; Tom. Dokumentalak: Eskualdeak. Tb magazineak: Teletxip; Berehala Gatoz; Herriko Plazan; Arde la Tarde; La Botica de la Abuela. Hainbat bideo korporatibo (Foru Aldundia, MCC...).
Idazle moduan, fikziozko liburuez gain: testu liburuak (Goazen, Bene-benetan); la Botica de la Abuela; Ttu-Ttua aldizkariaren fundatzailea; hainbat aldizkariren kolaboratzailea: Pott, Anaitasuna, Argia, Susa, Zehar...
NERABEAK ETA BESTE MUNSTRO BATZUK


Patxi zubizarreta

Euskal Filologia ikasketak Gasteizen amaitu zituen eta bertan bizi da harrezkero. Haur eta Gazte literaturan aritu izan da (Usoa, Gutun harrigarri bat, Eztia eta ozpina, Urrezko giltza, Pantaleon badoa). Alabaina, helduen literaturan (Jeans-ak hozkailuan, Barrikadak, Pospolo kaxa bat bezala) eta itzulpengintzan (Printze Txikia, Ali Baba, Aladin, Sinbad) ere jarduna da. Aspaldian, handia da musika eta literatura uztartzeko egin duen ahalegina (Hamar mezu eta dei bat, 28 letra eta 7 nota munduari itzulia egiteko, Zikoinaren hegaldia, eta abar .EZTIA ETA OZPINA
Tanzania : Afrikako herri baten monografia
Tanzania Afrikako ekialdeko herrialdea da . Ozeano Hindikoaren kostaldean dago kokatuta .
Bere mugetan dauden herrialdeak hauek dira : iparraldean , Kenia eta Uganda,mendebaldean ,Ruanda , Burundi eta Kongoko Errepublika Demokratikoa eta hegoaldean Zambia ,Malawi eta Mozambike .
Hiriburua Dodoma da 1974.urtetik , baina , badago oraindik ere leku garrantzitsuago bat , Tara .
Dodomaren azalera 948.500 kilometro karratu da eta 37.560.000 biztanle inguru ditu .
Bertan erabiltzen den txanpona txelin tanzaniarra da .
Hizkuntzarik garrantzitsuena swahilizkoa da , baina ingelera eta arabiera era ere hitz egiten da .

external image tanzaniaMap.gif
Biografia : Teresa Kalkutakoa

Teresa Kalkutakoa ez zen bere egiazko izena , Agnes Gonxha zuen izena .1910.urtean jaio zen eta 1997.urtean hil egin zen . Moja katoliko hau Caritas Misiolarien kongresua sortu zuen .
40 urte baino gehiago egin zituen Kalkutan behartsuei laguntzen .
1979an Nobel saria irabazi zuen bere laguntzagatik Indian .
Teresa albaniar familia batean jaio zen , bere aita politikaria zen eta albaniarren eskubideen alde lan egiten zuen ,bere ama Teresa erlijio katolikoa irakatsi zion .
Gaztetik misiolarien istorioak entzutea gustatzen zitzaion eta 12 urte bete zituenean misiolaria izatea erabaki zuen .
1929an Darjeelingera bidali zuten irakasle moduan .
8 urte pasa eta Kalkutako ikastetxe batera bidali zuten .
Baina Teresari gehien arduratzen zitzaiona ez zen hori baizik eta bere inguruan ikusten zuen pobrezia . Beraz ,1948an Lopetoko Ahizpen kongregazioko abitu luze ederra utzi eta beste zuri bat jantzi zuen , marra urdinekin , geroago bizitza osoan zehar erabiliko zuena . Medikuntzako oinarriak ikasi zituen eta gaixoak eta hil zorian zeudenak laguntzen hasi zen .

1950ean Aulki Santuak Karitateko Misiolariak izeneko kongregazioa osatzeko baimena eman zion . Kongregazioaren helburua gosetiak , etxegabeak , legenardunak eta gizarteak baztertuta zituenak jasotzea zen . 13 monjeekin hasi zen kongregazio hau gaur egun mundu guztian zabaldu da , eta 4000 moja baino gehiago ditu . 1952an Teresak "hiltzen zeudenentzako lehen egoitza " zabaldu zuen . Bertan , kalean hiltzen ari zirenak jasotzen zituzten heriotza duina emateko , bakoitzaren erlijioaren arabera .


1960tik aurrera , Karitateko Misiolariek mundu mailako arreta bereganatu zuten . Ordena mundu zabalean hedatu zen , eta aberats askok dohaintzak eskaintzen zituzten . Teresak bere bizitza osoan zehar sekulako ospea izan zuen egiten zuen karitate lanagatik , baina bere egoitzetan erabiltzen zituen zenbait metodok kritika gogorrak sortu zituen ; besteak beste , zenbaitzuek hilzorian zeudenak bere egoitzetara eramatea salatzen zioten , gero han ere bertan behera hiltzen .

1983an Erroman zela , bihotzeko atake bat jasan zuen . 1989an izan zuen bigarrena . 1991an pneumonia izurrite batek jo zuen eta bihotzeko arazoak gehitu zitzaizkion . Beste gaixotasun larri batzuk ere jasan behar izan zituen , hala nola , malaria , bihotzeko ezker bentrikuluaren akatsa... 1997ko martxoaren 13an ordenako buruzagitza utzi zuen , osasun arazo larriok zirela eta .
Kalkutako artzapezpikuak adierazi zuenez , ospitalean zela exorzismo bat egin zion bere menpeko apaiz batek , Deabruak bereganatuta zeukala uste zutelako .
1997ko irailaren 5ean hil zen , 87 urte bete berritan . Hil zenean mundu zabaleko hainbat agintari eta herritarrek omenaldiak egin zizkioten . Besteak beste , Indiako gobernuak Estatu hiletak antolatu zituen . Eliza Katolikoak 2003an beatifikatu egin zuen .
Telmo Zarraonaindia

Telmo Zarraonaindia Erandion jaio zen 1921eko Urtarrilaren 21ean. Ez zen Mungiarra, baizik eta herri honetako seme ordea.
1939.urtean Erandioko futbol taldean jokatzen hasi zen, urte bat igaro ondoren, Athletic-en fitxatu zuten. Lehenengo dibisioko lehen partidua 1940an izan zen Valentziaren kontra .
Jokalari internazionala izan zen Espainiako selekzioarekin 20 aldiz.. Bere lehen partidua, selekzioko jokalari bezala, 1945ean izan zen Portugalen kontra. 1950ean bere gol bati esker selekzioa mundialeko semifinaletara pasatu zen. Selekzioarekin 20 gol sartu zituen.
Athletic-eko jokalari bezala 6 aldiz “pichichi” saria irabazi zuen. Espainiako futbol ligan izandako goleatzailerik handiena da, 252 goleko marka ezarri zuen eta oraindik ez du inork hautsi, bakarrik, Hugo Sanchez mexikarra Zarra bezalako marka lortu zuelako. Bilbo Athletic taldearekin liga bat eta lau errege kopa irabazi zituen. , Athletic taldeko aurrealde ospetsuenaren zati bat izan zen Iriondo, Venancio, Panizo eta Gainzarekin batera.
Athletic 1955ean utzi zuen, ondoren Indautxu eta Barakaldoko taldeetan jokatu zuen.
Bi urte pasata futboletik erretiratu zen.
Futbol karrera osoan 332 gol sartu ditu Athetic- eko 357 partiduetan eta 277 partidu jokatu zituen Lehenengo dibisioan.

Telmo Zarraonaindia 2006ko otsailaren 23an hil zen


NIRE PROFILA

Nor zara zu? Non bizi zara? Non jaio zinen? Noiz?

Ni Noelia naiz , Mungia bizi naiz eta 1996ko uztailaren 13an jaio nintzen gurutzetan.

Gustukoen dituzun gauzak?

Nire gustukoen gauzak lagunekin irtetea eta telebista ikustea dira.

Aukeratu zure gustukoa den argazkia edo audioa eta azaldu zergatik aukeratu duzun , zure gustuak edo hobbieak azaltzeko
.

Nik nire familiarekin nagoen argazkia aukeratu dut . Bartzelonako museoan gaude eta gogoratzen dut egun oso polita izan zela . Gainera , nire amak panpin bat erosi zidan .

Gustuko liburu bat ? Los armarios negros asko gustatzen zaidan liburua da . Beldurrezko eta misteriozko liburua da .

Gustuko talde bat? (Futbola , musika , arraun taldea...) Nire gustuko futbol talde bat : Bartzelona futbol taldea .

Musika talde bat : Pignoise .

Gustuko pelikula bat?

Que se mueran los feos .Pelikula hau komedia da , oso barregarria da eta niri asko gustatzen zaizkit pelikula mota hauek .

Miresten duzun pertsonaia historikoa .

Ez dut pertsonaia historikoetan miresten .Gehien gustatzen zaizun jakia?

Makarroiak tomatearekin asko gustatzen zaizkit , baina ,haragi –xerra patata frijituekin ere .EUSKARA IKASTEKO PROPOSAMENA


Nik euskara ikasteko 3 adibide ipiniko ditut adinaren arabera .

 • 6- 12 urtera : umeek ez dute gogoko gauzak buruz ikastea , beraz , jokoak egitea komeni da euskara erakargarriagoa izateko.


 • 13- 18: nerabeek ere , ez dute gogoko ikastea , beraz , euskarari buruz informazioa lortu eta gero , lan bat prestatzea ondo egongo legoke . Lana gelako kideei erakustea ondo egongo zen , horrela , besteek ikasiko zuten .


 • Nagusientzako : momentu guztietan , irratia edo euskarazko CD-ak entzutea gomendatuko nuke .Honekin batera , entzundako hitzak errepikatzea ere ondo egongo zen hitzen tonua hartzeko . Baina hau dena kontuan hartuta ere , profesional batengana joan beharko zuen .
Isabelatxo (Neska ontziratua mendebaldeko bertsio bat)


Alan ta bere subertia zan

hori zen bere zortea

untziek alkar jotia,

ontziek elkar jotzea

ordu atantxe itxartu zala

momentu hartan itxartu zen

inde damatxu gasita. Dama gazte polita.

Eroan naizue, eroan naizue Eraman nazazue, eraman nazazue

aiten d'amaren errire. aita eta amaren herrira

-Aiten d'amaren errire joateko -Aita eta amaren herrira joateko

bosteun legoak bear dire, bostehun legoa behar dira,

bosteun legoak olan eiteko bostehun legoa horrela egiteko

arren errezak eztire. Ain errazak ez dira.

CURRICULUM VITAE
DATUAK :

Izen deiturak :Noelia Borja
Helbidea: Gamiz Fika kalea
Telefonoak : 946235159 eta 675894325
Helbide elektronikoa: noelia@hotmail.es


IKASKETAK :Albaitaritza 2019-an bukatuta

EUSKERA:EGA tituluaren jabe
INGELESA : First-duna
LAN ESPERIENTZIA:Albaitari laguntzailea 4 urtez


ARGAZKI BATEN OINA


external image pobreza380.jpg
Irudi honetan herrialde azpigaratuetan umeek egin beharreko lana ikusten da .
Ume hauek ez daukate ondo bizitzeko egoerarik .
Nik uste dut , herrialde guztiak berdinak izan beharko zutela eta gehiago daukagunok egoera honetan bizi direnei lagundu egin beharko genuela .PASTORALAK ariane eta bion diapositibak

Pastoralak Zuberoan ospatzen diren herri antzerki ez-tradizionala da . Erdi Aroko misterioetatik datorren antzerkia da , herrikoi bilakatuz joan zena .
Ezaugarriak :

 • Kalean antzezten da ,ez du apaingailu asko behar : oholtza altu bat , atzealdean horma zuri bat duena eta hiru ate .

 • Gai serio edo tragikoak erabiltzen ditu , baina , batzuetan ere , gai komikoak erabiltzen dira . Adibidez santuen bizitzak , pertsonaia ezagunen bizitzak , historian zehar gertatutako gauzak . Gaur egun , gai eta pertsonaia euskaldunak lantzen dira .

 • Antzezlana hiru ordu gora irauten du hauxe da egitura :
  1. Pertsonaien desfilea ,munstra, egiten da .
  2. Lehen predikua , antzerkiaren gaia aurkeztu .
  3. Bigarren predikua , istorioaren antzezpena eta garapena .
  4. Azken predikua , hausnarketa eta agurra .

 • Agertzen diren pertsonaiak onak edo txarrak izan daitezke :
Onak : kristauak , santuak , apaizak , jainkoa...
Txarrak : kanpotarrak eta mundu paganoa .PERTSONAIAK
ONAK
TXARRAK
Kristauen alde
Mundu zerutarra
Abestu
Urdinez jantzita
Eskuineko atetik
Pauso txiki eta lasaia

Turkoen alde
Infernua ordezkatu
Dantzatu
Gorriz jantzita
Ezkerreko atetik
Urrats luze eta zaratatsua


Ondo Noelia, kopiatuko duzu mesedez goiko testu hau 70. orrian? <gorkaazk>KUTSADURA AKUSTIKOA

Gure artean gero eta pertsona gor gehiago dago . Zergatik ote da ? Zeinetan dugu errua? Zer egin dezakegu hori ez gertatzeko? Zer da zarata? Zarata : nahi ez den hotsa edo hots-multzoa .

Zarata gure bizitzako zati bihurtu da , eta hiriko bizi-kalitateari zuzen lotuta dago.Zer egin kutsadura-mota honi aurrera egiten galarazteko? Jende askoren iritziz , zarata eta aurrerakuntza gauza bera dira , eta horretan ez dute ondorio txarrik ikusten . Erabat frogaturik dago zarata beste kutsadura-mota bat dela , eta gure osasunari kalte handia egiten diola . Hainbat ondorio daude : fisiologikoak , entzumena galarazten digu eta urduri eta artega jartzen gaitu ; psikologikoak , ez digu behar bezala uzten atseden hartzen eta lo egiten .

Gaurko arautegiaren arabera , 65 dezibeliotik gorako zaratak erabat debekaturik daude . 65 dezibelioko muga , ordea , jaitsi beharra dagoela uste dut , osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko . Erantzukizunak aurkitzea nahiko korapilatsua izan arren , guk ere , herritarrok , badugu erru pixka bat . Zarata gutxitzeko , gure esku dauden neurriak sinpleak dira , baina garrantzitsuak : baxuago hitz egitea , irrati eta telebistako bolumena altu ez jartzea , edota zarata handia egiten duten tresnak gauez ez jartzea martxan . Etxebizitza erosterakoan , isolamendu akustiko ona eskatzea beste neurri garrantzitsu bat da .Musika entzuteko aparailuekin kontuz izan behar dugu eta neurri egokian erabiltzea bolumena . 100 dezibelioko zarata bi orduz entzunez gero , belarriak 16 orduko atsedena behar du . Diskoteken kasurako ere berdin balio du . Zarata gogorrak luzaro entzuteak , erdi-gor uzten gaitu aldi baterako . Zarata beste kutsadura mota bat dela ulertu behar dugu .


OPEN STREET MAP PROIEKTUAREN KRONIKA

Gu 2.Bko ikasleak gara eta gure euskarako irakaslea , Gorka ,proposatutako proiektua ,Open Street Map proiektua , aurrera eramateko Tanzania enpresako pertsona baten laguntzaz ( Mikel Lizarralde), Mungia etiketatu genuen .

Horretarako pauso hauek egin genituen :
Lehenengo , hiru gutun prestatu genituen :

1.Mikel Lizarralderi gutun bat , prest bazegoen gurekin batera Mungia etiketatzeko,hau dena bere azalpenak jarraitzen .
2.Zuzendaritzako gutuna , baimena emateko klase orduetan Mungiako kaleak ,dendak,plazak,..apuntatzeko .
3 . Gurasoentzako gutuna , klaseko orduetan kalera irteteko baimena emateko .
Azkenik , baiezkoa eman ondoren , Mikel Lizarralderekin geratu ginen , ekainaren 4an . Ordu horietan genuen irakasleak gurekin etorri ziren Gorka laguntzeko . Mikel Lizarraldek azalpenak eman ondoren 4 taldeetan banatu ginen eta bakoitzak irakasle batekin joan orduko Mikelek mapa lau zatitan banatu eta talde bakoitzari kale batzuk tokatu zitzaion .
Bi ordu ondoren , Mikel Lizarralderi apuntatutako mapak eman genizkion , internetera datu horiek pasatzeko . Honekin eta argazki batzuekin gure proiektua Open Street Map proiektua bukatutzat eman genuen.

Ondo Noelia, kopiatuko duzu mesedez goiko testu hau 44. orrian? <gorkaazk>LAGUNTZARIK NAI BADUZU < martin>