| ​​​AUTOEBALUAZIOA

1. Kalkulatu, ehunekotan (%), ahalik eta zehatzen, zenbat denbora egoten zara harremanetan zeure inguruko hizkuntzekin. Urtean. Egin kontu urteak 180 eskola egun dituela. Zehaztu ematen dituzun datuak nola kalkulatu dituzun.

7190100% 1080 x X= 1080x100=108000 108000 : 7190= 15,02 % euskaraz 7190100% 270_ x X= 270x100=27000 27000 : 7190 = 3,75 % ingelesez 7190100% 5840 x X = 5840x100=584000 584000 : 7190= 81,22 gazteleraz 7190 urtean hitz egiten ditudan orduak dira eta 1080 euskaraz hitz egiten ditudan orduak.Orduan, 7190 ehunekoa dela jakinda 1080 bider ehun egin dut eta gero eman didana zati 7190 hori dena 15,02 ematen dit. Hori dena egin eta gero jakin ahal dugu ehunekoetan zenbat denbora hitz egiten dudan euskaraz, nik % 15,02a euskaraz hitz egiten dut.Hori guztia ingelesarekin eta gaztelaniarekin berdina egin dut eta hauek izan dira emaitzak: % 3,75a ingelesez hitz egiten dut eta %81,22 gateleraz. (( ariketa hau klasean ez nuen agin ez nintzelako akordatzen ehunekoak nola egiten ziren ))

Irratia edo TB ze hizkuntzatan entzuten duzu? (Kopurua ehunekotan) . 730__ 100% 52x X=52x100=5200 5200:730=7,12 % euskeraz 730_100% 678_ x X= 678x100=67800 67800:730= 92.87% gazteleraz Irratirik ez entzun arren, telebista euskeraz eta gazteleraz entzuten dut. 730 urtean telebista ikusten ditudan orduak dira eta euskaraz 52 ordu ikusten dut.Aurreko ariketaren gauza berdinak egin ondoren euskeraz %7,12a telebista euskeraz ikusten dudala eta %92,87a gazteleraz ikusten dudala ateratzen zait.3.Eskolan irakasleei eta ikaskideei entzuten diegu. Ehunekotan, zenbat hizkuntza bakoitzari? Irakasleak euskeraz %80a hitz egiten dute, gazteleraz %15a eta %5 ingelesez.Nire ikaskideak berriz, euskeraz %7a gazteleraz %90a eta ingeleses %3a

4.Entzuteko beste aukera bat bideoak, DVDak, audioak, internet... Hori guztia kontuan hartuta... Ehuneko zehatza aterako duzu? Ez dut bideo edo DVD askorik ikusten baina ikusten dudanak gateleraz ikusten ditut. Baina musika asko entzuten dut, hori bai hizkuntza askotarikoak euskeraz,gazteleraz,ingelesez... egun guztietan ordu guztietan musika entzuten egoten naiz asko gutatzen zaidalako.Interneten ere asko sartzen naiz ia beti gaztelaniaz baina klaseko gauzak egiterakoan euskeraz bilatzen dut.

5.Badakigu euskaraz hitz egiteko oso aukera gutxi dauzkagula. Urtean zehar zenbait hizkuntzatan mintzatzen bazara, hitz egiten ematen duzun denboraren kopuru orokorretik ze kopuru, ehunekotan, gutxi gorabehera, euskaraz mintzatzen? Norekin mintzatzen zara euskaraz eta zein kopurutan (%)? Norekin egin zenezake baina zaila edo oso zaila egiten zaizu? Urtean zehar hiru hizkuntzatan mintzatzen naiz; euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Gutxi-gora behera %30a euskeraz, %65a gazteleraz eta %5a ingelesez.Euskaraz lagunekin eta irakasleekin mintzatzen naiz, batzutan nire osabekin baina gutxitan.Batzutan irakasle batzuekin euskeraz hitz egitea zaila eginten zait.

6.mintz. Inoiz egin duzu, adiskide edo pertsona heldu elebidun batekin, hizkuntza batetik bestera aldatzeko ahalegina? Aurrez aurre? Telefonoz? Zergatik? Lortu behar izan duzue inoiz hizkuntza batean aritzeko adostasuna edo natural ateratzen zaizuenarekin egiten duzue beti aurrera? Ez dut inoiz horrelako ahalegiknik egin,pertsona helibidun batekin hitz egin dudan bakoitzean gaztelaniaz hasi gara hitzegiten eta nik gaztelaniaz ahal badut hitzegin nahiago dut euskaraz baino,baina , norbait euskeraz nirekin hitz egiten hasten bada ez dugu adostatzen ze hizkuntzatan arituko dugu natural ateratzen zaigunarekin beti egiten dugu aurrera.

7.Irakurtzen duzu? Ze hizkuntzetan irakurtzen duzu? Ikastetxeko testu liburuak zure kontura inoiz irakurtzen dituzu? Liburuak zure kontu irakurtzen dituzu? Aldizkariak? Egunkariak? Interneten irakurtzen duzu? RSS sistemarik erabiltzen duzu? Norbaitek idazten dizu e-postarik-edo euskaraz. (kopuruak % ehunekotan). Txateatu duzu inoiz gaztelania ez den beste hizkuntzaren batean? Nik askotan irakurtzen dut, ai beti behartuta baina bai, irakurtzen dut. Hanbat hizkuntzatan irakurtzen dut: euskeraz, ingelesez eta gazteleraz. Ikastetxean euskeraz eta gazteleraz irakurtzea behartzen digute; liburu batzuetak izenburuak esan eta irakurtzeko esaten digute.Horaindik ingeleseko irakasleak ez digu esan ingeleseko libururik irakurtzeko baina nik klaseen ostean ingeleseko akademia " Eliot School" batera joaten naizelako, hor bai esaten digute urtean behin gutxienez ingelesez liburu bat irakurtzeko, kasu horretan nire akademian beti esaten digute udan irakurtzeko orduan, urte osoan gutxi-gora behera bederatzi liburu irakuertzen ditut.Egunkariak ez irakurri arren, guztoko dudan aldizkari bat ikusten dudanean hartu eta irakurtzen jartzen naiz.Interneten irakurtzen dut, baina bakarrik lan bat egin behar dudanean; interneten informazio bilatu irakurri apunteak artu eta gero lana egiten dut.Ez dakit zer den RSS sistema, baina nik usten ez dut inoiz erabili.Asko txateatzen dut, normalean, gaztelaniaz baina lagun batzuekin beti euskeraz txateaatzen dut beraiekin euskeraz beti hitz egin dudalako, orduan ohitura hori artu dugu.

8.Norbaiti idazten diozu e-posta edo gutunen bat euskaraz? (ehunekotan %). Urtean 100 folio idatziko bazenitu, gutxi gorabehera, ze hizkuntzatan idatziko zenituzke (%)? Ez diot inori ez posta elektronikorik ez gutunik bidaltzen baina idatziko banu gazteleraz idatziko nuke. Txikitatik nire familia gazteleraz hitz egin dudanez obeto sentitzen naiz hizkuntza hori hitzegiten guztorago nago.

JARDUERAK1-adierazi komunikazio-egoera hauetan ahozko hizkuntza ala hizkuntza idatzia erabiliko zenukeen .Arrazoitu erantzunaHistoria kontu bat

AMERIKAREN AURKIKUNTZA
external image 300px-Columbus_Taking_Possession.jpg

AMERIKAREN AURKIKUNTZA:

Amerikaren aurkikuntza deritzo 1492ko urriaren 12an europar talde batek, kristobal kolon buru zutela, Asiara iritsi zirela pentsatuz, Karibeko itsasoko Guanahani uhartera iristeari, Espaniako erregeen katolikoen agindupean.

Aurkikuntzak oso eragin handia izan zuen Europan, eta mundu modernoaren abiapuntu izan zen.
Kristobal kolonek uste zuen Asiara iritsi zela -garai hartan Indiak izendatua- eta uste horrekin utzi zuen mundua, europarrentzat ezezaguna zen kontinente bat aurkitu zuela jakin gabe.
Espainolak Amerikara iritsi zirenean, kontinenteko biztanleak tribu sakabanatuetan zeuden taldekatuta. Tribu horien bizimodua Neolitokoaren parekoa zen, ehizatik eta bilketatik bizi ziren. Aztekek, maiek, eta inkekbakarrik zuten historia eta gizarte eta politika antolamendu konplexua.

EBALUAZIO DIAGNOZTIKOEN ESBERDINTASUNA

Duela egun batzuk argitaratu dituzte Diagnosi-ebaluazio lehen proben emaitzei buruzko tsostenak.
Lehenago ere kontu horiei buruz nire iritz batzuk blogan ipini dut.
Interesgarria iruditu zaizkit txosteneko zenbait pasarte. Taula hau, esate baterako:
ISEI indizearen batez besteko balioak.
A publikoa 0,68 basua
B publikoa 0,62 ertaina
D publikoa 0,12 ertaina altua
Itunpeko A 0,24 Altua
Itunpeko B 0,08 Ertain altua
Itunpeko D 0,16 Ertain altua
Kanpoko hezkuntza adituren batek datu hauek ikusiko balitu, ez luke oso erraz ulertuko zergatik aldi berean A eredua ISEK altuen eta baxuen duten familiek aukeratu duten. Publikoan baxuen, itunpekoan altuen.
Txostena irakurtzen jarraituz gero, kanpoko hezkuntza adituak galdetuko luke ea hizkuntzen komunikazio gaitasun mailari buruzko datu horiek zer adierazten duten, A1, A2, B1, B2, C1… Europan egindako neurketa Europan ulertzeko moduko datuak beharko… Txosten osoa irakurrita ere ez luke galdera xinple horren erantzuna topatuko. Galdetuko luke, agian, ea zergatik ez da ahozko adierazpenari buruzko inolako neurketarik egin. Arazo logistikoak, ezta? galdetuko luke.
Txostena irakurrita, galdetuko lieke, agian, hezkuntza arduradunei ea bi hizkuntza ofizial duen lurralde batean ez ote den penagarria euskara neurtzen neurtu den hori. Hezkuntza arduradunak arrazoi historiko eta soziolinguistiko ugarirekin erantzungo lioke.
Hezkuntza aditu atzerritarrak galdetuko lioke orduan ea ze plan dauden hori guztia konpontzeko, A ereduarena, batez ere, begi bistakoena, baina baita ere beste ereduetakoa… Euskara emaitzak, oro har, oso txarrak dirudite, ezta?
Gaztelaniazko emaitzak Indize Sozio Ekon. eta Kulturalari oso lotuta daudela ikusten bada eta euskararen emaitzak, aldiz, hizkuntza ereduei askoz lotuago… Gaztelaniazko emaitzetan hiru ereduak ISEKaren atzetik badabiltza baina bestalde, euskaraz, A eta B ereduek D ereduak baino emaitza nabarmen okerragoak erakutsi badituzte ISEK horretatik haratago, zertarako nahi dituzue hiru ereduak? Gaztelania ziurtatzeko ez badira, eta ez dira, agi denez; are gutxiago euskara, ezta?
Hezkuntza arduradun autoktonoak harro erantzungo lioke. Euskararen emaitza horiek konpon bidean dauzkagu, sisteman ingeles gehiago sartuta eta A ereduan astero euskara ordu bat gehiago sartuta… Gainera ikastetxe bakoitzak bere hobekuntza plan berezia prestatzen arituko da une honetan… Hurrengo neurketan ikusiko dira egindako hobekuntzen emaitza onak!
Hezkuntza adituak, orduan, bere herrialdera itzulita hemen ikusi eta ikasitakoarekin txotena prestatu beharko luke. Asterix eta Obelixen esaldi hura erabiltzeko gogoa, izenburuan bertan


NEW-YORK BILBAO NEW-YORK

NEW-YORK BILBAO NEW-YORK asko gustatu zait zeren eta liburuan ikusten ditut gauzak iteresgarriak,famatu izategaitik ere
Kirmen Uriberen nobela hau gustatu zait baina erditik aurrera ez dut piperrik ere ez ulertu eta espainiako saria irabazi arren ez da oso ulergarria izan nire edadekoeentzako.
Dana den nik Kirmen Uriberi buruzko informazioa jarrito dut emeneta bere nobela onenen izenak:

KIRMEN URIBE

Kirmen Uribe Ondarroan jaio zen 1970 eko urruaren bostean.Idazle euskalduna da.
Arrantzale familia batean jaio zen. Euskal Filologiaikasi zuen Gazteizen eta Literatura Konparatuko graduondoko ikasketak egin zituen Trenton(Italia). Bere lehenengo literatur sari handia kartzelan zegoela jaso zuen1995.ean, intsuismozelarik (derrigorrezko soldaduskara joan nahi ez zuelako). Becerro de Bengoa Saria, Jon Elordirekin batera moldatu zuen "Lizardi eta erotismoa" lanagatik.
2009 ko urrian Espainiako Literatur Saria eman zioten, "Bilbao-New York-Bilbao" nobelarengatik. Kirmen Uribek2008an Kritika Saria, Euskarazko nobelaren alorrean idazlan berari esker jasoa zuen


Mikel Laboa

Zer esan daiteke Mikel Laboari buruz? Seguru asko, gure hiriak inoiz emandako kantari eta musikari garrantzitsuenetako bat da Laboa; izan ere, 60eko hamarkadatik hona egin duen lanak, eragin handia izan du gaur egungo musikari gazteenengan. “Xoriek” izeneko hau Mikel Laboaren disko berria da, baina, hala ere, diskoko abestietan bere betiko estiloa ageri da. Izan ere, zenbait abestitan surrealismotik gertu dabil Laboa, bere “Lekeitio” ospetsuetan askotan egin duen bezala. Disko honetan, inoiz baino gehiago, Iñaki Salvador piano-jolearen eragina antzematen da, Iñakiren behatz trebeek batetik bestera eramaten baitute kantari donostiarra. Laboaren diskorik onena ez izan arren, merezi du “Xoriek” honekKomiki bati buruzko ariketa

external image 709449_1063408910.jpg
Komiki hau, serie baten zati bat da eta eskegi dut gustatzen zaidalako. Serie horretako comic zatitsu honetan agertzen da nola daude gosearekin .BURKAREN IRITZIA

carlos
[[#comment-92|2010/04/23 at 08:53]] | [[2010/04/21/buruzapia/?replytocom=92#respond|Reply]]
nik uste dut eskolan debekatzen ba da onartzen da zeren eta eskolan arau batzuk daude adb kapela ez eramatea. baina nire ustez ez dena onartzen da frantziako eta espainako kale batzuk debekatzea burka daukatenari ez utzi sartzen .
informazio au telebistatik ikusita dakit

external image abfde98c2e3bedcad09e7fae01809090?s=48&d=identicon&r=G

external image ishr-burka.jpgTXIRRITA

TXIRRITA:Jose Manuel Lujanbio Retegi "Txirrita" bertsolaria, 1860an Hernain jaio eta Altzan zendu zen 1936an.Hernaiko Ereñozu auzoan jaio eta oraindik umea zela Orekako Txirrita baserrira aldatu zen; hortik hartu zuen ezizena. Bere azken urteetan /Altza|Altzako]] Gazteluene baserrian bizi izan zen.1935ean lehen euskal herriko txapelketa txapeldunorde izan zen, eta hurrengo urteko edizioan txapela eman zioten, bertsolariarentzako omenaldi gisa.1936ko maiatza aldean Goizuetan izandako krisi baten ondorioz 1936koan ekainaren 3an hil egin zen Altzanko gaztelunen baserrian.external image 300px-Txirrita_eta_Saiburu.jpg


JORDI SIERRA ELKARRIZKETA


Noiztik hasi zinen zure karrera idazle moduan?

Ba nire lehen liburua argitaratu zidatenean. Campos de fresas izan zen, 1970an.

Zelan hartu zuten zure familian ideia hau?

Bueno ez zidaten ezer esan, baina ideia gustatu zitzaiela uste dut.


Zein izan zen zure lehenengo editoriala?

Nire lehenengo editoriala SM izan zen.


Zein izango da zure azkenengo liburua?

Nire azkenengo liburua Oroimenaren azala izango da.

zerezko liburuak gustuko duzu idaztea?

Niri pasaten ari diren gauzari buruz liburuak egitea gustatzen zait.

NESKA UNTZIRATUA

Andre gazte xarmanta igaiten da untzira Andre gazte zoragarria igotzen da itsasontzira

han hematien diote lo bellarra papora hor ematen diote lo egiteko belarrezko lurruna

eta untzi handian lo dago gaixo haurra. eta itsasontzi handian lo dago haur gaixoaBIOGRAFIA BAT IDAZTEKO GIDA. AURRE-IDAZKETA.

 1. Bere bizitzan izan duen lanagatik, maitasunagatik, nortasunagatik... miresgarria den pertsona ospetsu bat aukeratu duzue.
 2. Nabarmenak diren pertsona horren alderdiak idatzi zerrenda bat osatuz.
 3. Bere bizitzaren berri bilatu. Ikerketa sakon bat egin ezazue
 4. Pertsona horren bizitza eta baloreak hobeto adierazi dezaketen pasarteak aukera itzazue.
 5. Aukeratu narratzaile mota, testu-egitura...
 6. Jarriko dituzuen deskribapenak kontuan izan. Elkarrizketarik sartuko al duzue? Zein izango litzateke helburua?

IDAZKETA.

 1. Testuari izenburua jarriozue.
 2. Narrazioa denbora epe eta espazio batean kokatu ezazue.
 3. Biografia garatu beharrezkoak diren denbora-lokailuak jarriz.
 4. Orain aldia historikoa eta lehen aldiko forma batzuk erabili.
 5. Narrazioan egokia denean pertsonaien deskribapenak gehitu.
 6. Idazkiari arintasuna eman leikion eta pertsonaiaren ezaugarriak azaltzeko elkarrizketaren bat sartu ezazue.

BERRIKUSKETA ETA AURKEZPENA. __

 1. Berrikusi idazketa emandako gidoiari jarraituz.
 2. Taldeko kideen usteak eta eritziak gehitu.
 3. Nahi baduzue, pertsonaiaren argazkiren bat sartu dezakezue eta hori azken jardueran egingo duzue.

NIRE PROFILA EDITATU

Nor zara zu? NIK CARLOS NAIZ . Non bizi zara? NIK MUNGIAN BIZI NAIZ . Non jaio zinen? NIK EKUADORREAN JAIO NINTZEN .

Noiz? NIK 1996AN JAIO NINTZEN . Gustukoen dituzun gauzak? GUSTOKOEN GAUZAK FUTBOLA ADB . Aukeratu zure gustukoa den argazkia edo audioa eta azaldu zergatik aukeratu duzun, zure gustuak edo hobbieak azaltzeko. DA JOKALARI BAT MESSI OSO ONA DELAKO FUTBOLEAN JOKATZEN ETA NIRE HOBBI BAT FUTBOLA Gustuko liburu bat? NUNCA SERE TU HEROE Gustuko talde bat? (Futbola, musika, arraun taldea...) FUTBOLA Gustuko pelikula bat? SAW Miresten duzun pertsonaia historikoa. BRUS LEE Gehien gustatzen zaizun jakia

Euskal Herrian

Munduan

 • 1972 : Foster Associates Studio, Fitzroy Street, Londres, Erresuma Batua
 • 1981 : Foster Associates Studio, Great Portland Street, Londres, Erresuma Batua
 • 1982 : Renault taldearen biltegi nagusia, Swindon, Erresuma Batua
 • 1985 : BBC Radio Centre, Londres, Erresuma Batua
 • 1986 : Hong Kong Shanghai Bank, Hong Kong, Txina
 • 1990 : ITN egoitza nagusia, Londres, Erresuma Batua [1]
 • 1991 : Mendeko dorrea (Century tower), Tokio, Japonia [2]
 • 1991 : Londres Stansted aireportua, Essex, Erresuma Batua [3]
 • 1993 : Carré d'Art kultura etxea, Nîmes, Frantzia [4]
 • 1995 : NTT Broadcasting Centre, Nagano, Japon
 • 1995 : Zuzenbide Fakultatea, Cambridge, Erresuma Batua [5]
 • 1997 : Imperial War Museum, Duxford, Cambridgeshire, Erresuma Batua [6]
 • 1997 : Ipar Westfaliako Desein Zentroa 8(Design Zentrum Nordrhein Westfalen), Essen, Alemania
 • 1997 : Commerzbank Dorrea, Frankfurt, Alemania, Europako etxe-orratz handiena, 258,7 metro dituena (300 antenarekin). Alboko Messeturm dorrea gainditzen du, lehen Europako handiena zena.
 • 1998 : Samsung Motors Bulego eta Erakusgela, Hego Korea
 • 1998 : Hong Kong-eko nazioarteko aireportua, Chek Lap Kok, Hong Kong
 • 1999 : Reichstag Alemaniako Parlamentuaren Eraberritze osoa, Berlin, Alemania [7]
 • 2000 : Museo Britainiarraren (British Museum) patio nagusiaren estalkia, Londres, Erresuma Batua [8]
 • 2001 : Milurteko Zubia (Millennium Bridge), Londres, Erresuma Batua [9]
 • 2002 : Londresko Udaletxea, Londres, Erresuma Batua [10]
 • 2002 : Her Majesty's Treasury Redevelopment, Whitehall, Londres, Erresuma Batua
 • 2002 : Musika Zentroa, Gateshead, Erresuma Batua [11]
 • 2003 : Chesa Futura, Saint-Moritz, Suitza
 • 2004 : Epaitegi Gorena, Singapur
 • 2004 : Swiss Re bulego dorrea, Londres, Erresuma Batua
 • 2005 : Millauko Bidezubia, Midi-Pyrénées, Frantzia
 • 1996-2006 Wembley Estadio Nazionala, Londres, Erresuma Batua (eraikitzen)

Sariak eta izendapenak

 • 1991 : Arkitekturako Akademia Frantsesaren urrezko domina
 • 1994 : Arkitekto Amerikarren Institutuko urrezko domina (AEB)
 • 1994 : Arte eta Letretako Ordenako kidea (Frantziako Kultura Ministerioa)
 • 1997 : Merituaren Ordena (Erresuma Batua)
 • 1999 urtean Pritzker Saria
 • Royal College of Art-en kidea
 • Royal Institute of British Architects-en kidea
 • Foundation of London-en kidea
 • Architectural Association in London-en lehendakari-ordea


TXISTEAK EUSKARAZ BARRE EGITEKO
txisteak euskaraz
Inurria

Inurri bat trenbidean zihoan. Halako batean, trabatu egin zitzaion hanka. Inurria hanka ateratzen ahalegindu zen, baina ezin zuen atera.

Bat-batean tren bat hurbiltzen ari zela ikusi zuen. Trena gero eta hurbilago zegoen, eta inurriak, saiatu arren, ez zuen hanka ateratzerik lortzen.

Hanka aterako ez zuela ikusita, hau esan zuen:

– Trena erreiletatik irteten bada, hor konpon!
Aita-semeak

Aita-semeak etxean daude, eta zera esaten dio semeak aitari:

—Aita, handitzean, amonarekin ezkonduko naiz.

—Nola ezkonduko zara nire amarekin!

—Zu ezkondu zinen ba nirearekin!!
Bi zoro

Bi zoro hizketan ari dira zoroetxean, eta esaten du batek:

—Plan bat egin behar dugu!

—Hesia oso handia baldin bada, zulo bat egingo dugu azpitik pasatzeko; eta txikia baldin bada, gainetik salto egingo dugu.

Hesira hurbildu, eta hau esaten dute biek batera:

—Ene! Ez dago hesirik, ezin dugu pasatu!AHOZKO LITERATURA


Zer da ahozko literatura?

Euskal ahozko literatura oroimenean oinarritzen den eta ahoz-aho transmititzen den euskal literatura mota da. Funtzio poetikoa ahozko jardunean gauzatzen da alfabetatu gabeko garaietan, beraz, idatzizko literatura baina lehenagokoa da. Bertan sar genitzake herri-kantuak, koplak zaharrak, erromantzeak (baladak), ipuinak,bertsoak ... Puntua, erritmoa, kantua eta gorputz espresioa iraupenerako bide dituztelarik iraun dute mendeetan zehar herriaren memorian.

Hauek dira ahozko literaturan nabarmenduetako taldeak:

Atsotitzak:

Euskal literaturan atsotitzen idazlarik famatuena Gotzon Garate dugu ezaguna.

Adibideak:
http://www.slideshare.net/LA2/esaera-zaharrak-leireandrea


Baladak:

Benito Lertxundi dugu baladen idazle famatua.
Adibidez:
http://www.slideshare.net/saioaM2B/baladak

Kopla zaharrak:

Adibidez:

http://www.slideshare.net/nagoremadariaga/kopla-zaharr


NEPAL

Nepal Erdialdeko Asiako estatu itsasgabea da, lurren gehiengoa Himalaian kokatua. Bertan dago Everest mendia, munduko garaiena (8.848 m). Mugakideok ditu: Txina (Tibet) iparraldean eta India hego, eki eta menbebaldean. 2008 ko maiatzaren 28 an Errepublika aldarrikatu zuen Legebiltzarrak. Data horretararte, Munduko erresuma hindu bakarra izan zen: biztanleen % 80 erlijio horretakoa baita.
Hiriburua eta hiri handiena Katmandu da.

Nepalgo bandera
Nepalgo bandera

Nepalgo bandera

Nepalgo armarria
Nepalgo armarria

Nepalgo armarria

bandera armarria

HISTORIA

Agintari absolutupean egon zen herrialdea urte askotan. Hala ere, 1990 ean monarkia konstituzionala bihurtu zen,
erregeak botere garrantzitsuak eta lausoak gordetzen bazituen ere. Ezegonkortasun politikoa areagotu baino ez da egin,
batik bat 1996 tik, alderdi komunista eta maoista matxinatu zenetik hain zuzen ere.
Monarkia eta sistemako alderdi nagusiak ditu jomugan, instituzio feudalak eraitsi eta errepublika eraikitzeko nahian.
Horrek guztiak gerra zibila eragin du: 13.000 lagun hil dira bertan. Matxinoak kontrolatzeko aitzakian (herrialdearen % 60 dute menpe),
erregeak parlamentua itxi eta 2002 anhautatu zen lehen ministroa kaleratu eta bere gustuko lehen ministroa jarri zuen.
2005 ean, "larrialdi egoera" deituta, botere exekutibo osoak eskuratu zituen. Nolanahi ere, 2006 ko apirilaren 26 an,
herriari subiranotasuna itzuli zion eta Ordezkarien Etxea berriro indarrean jarri. Botere berri horri esker,
parlamentuak erregearen eskumenak aho batez murriztu zituen eta Nepali estatu laiko deitu zion. Konstituzioa ere eraberritzekoa da.


EUSKALTZAINDIA ARAUAK (DENOK IKUSTEKO ETA IKASTEKO)

0
Ortografia (Luis Mitxelena)

1
Bat-batean, behinik behin, batik bat
2
Baitu, baikara, bainaiz
3
Aurrealde edo aurreko alde
4
Hau guz(t)ia
5
Ene/nire, nirekin, niri
6
Arrain, usain, artzain
7
Zenbakien idazkeraz
8
Zenbakien deklinabideaz (hiru, lau)
9
-Zio
10
Nornahi, nonahi, non-nahi
11
Nor/nortzuk, zer/zertzuk, zein/zeintzuk
12
Bat eta batzuk-en deklinabidea
13
Lerroz aldatzean marratxoak nola jarri
14
Adizki alokutiboak (hikako moldea)
15
Partitiboaren erabilera okerra
16
Zu izan ezik
17
Euskal alfabetoaren letren izenak
18
Ordinalen eta banatzaileen idazkera
19
Benetako. Ohiko
20
Betiko eta horren kideak
21
Arabera
22
Iritzi
23
Arazi
24
Ba- eta gabe-ren idazkera
25
Hitz elkartuen osaera eta idazkera
26
-z gero
27
Hori eta, hori edo eta horrelakoen idazkera
28
Aditzoinen forma
29
Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea
30
Partitiboa baiezko perpausetan noiz eta nola
31
Ekartzea merezi du
32
Espainiako erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak
33
Ongi etorri!
34
Hiru kiloko haurra, lau hankako mahaia
35
Orduak nola esan
36
Frantziako errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak
37
Data nola adierazi
38
Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak
39
Zenbait aditzen erregimena (gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu)
40
Topiko(a) bihurtu
41
Egiteko asmoz
42
Lehenago etorriko zen; lehenago asmatuko zuen
43
Arazi aditzaren erregimena
44
Hiztegi Batua: a - alleluia
45
Gure egitura politiko batzuen euskal izenez
46
Hiztegi Batua: almendra - arratsalde
47
Hizkuntza hilak eta klasikoak
48
Hiztegi Batua: arraun - azuzena
49
-ARI (-lari) atzizkiaz
50
-ARI / -ARIO
51
Kontinenteak, geografia izen nagusi batzuk eta herritarren izenak
52
Munduko geografiako zenbait izen (mendiak, ibaiak, itsasoak)
53
Munduko estatuetako hizkuntza ofizialak
54
Hiztegi Batua: ba - belztura
55
Hiztegi Batua: bemol - bidari
56
Hiztegi Batua: bidaro - bizartsu
57
Euskal herrialdeen, herritarren eta euskalkien izenak
58
Hiztegi Batua: bizeps - buztintsu
59
Ibaiak
60
Aintzirak
61
Hiztegi Batua: c - diapasoi
62
Hiztegi Batua: diapositiba - dotrina
63
Hiztegi Batua: dozena - entzutetsu
64
Hiztegi Batua: eñe - erretratu
65
Hiztegi Batua: erretreta - esplotazio
66
Santutegiko izen ohikoenak
67
Hiztegi Batua: esponja - expres
68
Hiztegi Batua: ez - fotoi
69
Hiztegi Batua: fotokonposaketa - gainalde
70
Mundu zabaleko uharte nagusiak
71
Hiztegi Batua: gainazal - garaje
72
Hiztegi Batua: garandu - gogoangarri
73
-go atzizkia eta izen multzokariak
74
Hiztegi Batua: gogobete - hautsarazi
75
Hiztegi Batua: hautsezin - iguzki
76
Latin eta greziar pertsona-izen klasikoak euskaraz emateko irizpideei buruzko erabakia
77
Hiztegi Batua: ihabali - irudi
78
Aditz laguntzaile batua
79
Hiztegi Batua: irudialdatu - jorratzaile
80
Hiztegi Batua: josi - koala
81
Hiztegi Batua: koalizio - kontsultatu
82
Grezia eta Erromako pertsonaia mitologikoak
83
Hiztegi Batua: kontsumitu - lan
84
Hiztegi Batua: lanabes - lekoa
85
Adizki perifrastikoetako adizki nagusiaren forma
86
Hiztegi Batua: lekora - lozorro
87
Euskara Batuaren ahoskera zaindua
88
Hiztegi Batua: luandar - makina
89
Hiztegi Batua: makineria - matrikulatu
90
Hiztegi Batua: matrize - mintzura
91
Hiztegi Batua: minuet - nahastura
92
Zuberoako herri izendegia
93
Hiztegi Batua: nahi - oihan
94
Hiztegi Batua: oihanbide - orburu
95
Hiztegi Batua: ordain - ortopediko
96
Hiztegi Batua: ortozik - pasmo
97
Hiztegi Batua: paso - pikaldi
98
Hiztegi Batua: pikante - postu
99
Zuberoako herri eta herritarren izenak
100
Hiztegi Batua: postura - santu
101
Hiztegi Batua: santugile - soprano
102
Hiztegi Batua: sor - swazilandiar
103
Hiztegi Batua: tabako - to
104
Hiztegi Batua: tobera - triskatu
105
Hiztegi Batua: triskilatu - tzartasun
106
Hiztegi Batua: u - yuppie
107
Hiztegi Batua: zabal - zuzter
108
Lapurdiko udal izendegia
109
Komunztadura aposizioetan
110
Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenbatzailedunetan mugatu singularra noiz erabil daitekeen
111
Izen sintagmen arteko juntadura dela eta
112
Hiztegi Batua: a - abolizionista
113
Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
114
Nahi / gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin
115
Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia: -(e)n eta -(e)netz
116
-eLAKO eta -eN atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan
117
Hiztegi Batua: abonamendu - agertze
118
Hiztegi Batua: agi - ahozuri
119
Hiztegi Batua: ahuakate - aitzitik
120
Hiztegi Batua: aitzur - aldaratu
121
Hiztegi Batua: aldarazi - alo
122
Nafarroa Behereko herri izendegia (I)
123
Hiztegi Batua: aloe - analogiko
124
Hiztegi Batua: analogo - antzoki
125
San, santu, done eta besteren erabilera
126
Hiztegi Batua: antzu - arbindu
127
Hiztegi Batua: arbitrario - arlotetu
128
Nafarroa Behereko herri izendegia (II)
129
Aita santuen izenak
130
Hiztegi Batua: arma - arrimu
131
Hiztegi Batua: arriskatu - askatu
132
Hiztegi Batua: askatzaile - atomatu
133
Nafarroa Behereko herri izendegia (III)
134
Hiztegi Batua: atomika - aurpegi
135
Hiztegi Batua: aurpegiera - azalkeria
136
Hiztegi Batua: azalkizun - azuzena
137
Adierazpena euskalkien erabileraz
138
Hiztegi Batua: b-berriz
139
Euskal Herria izena
140
Gipuzkoako Herri Izendegia
141
Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera
142
Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak
143
-erri(a) osagaia gaurko toponimian
144
Hiztegi Batua: berrizale - buzuntz
145
Bizkaiko herri izendegia
146
Hiztegi Batua: c eta d zerrendak
147
Antzinateko hirien euskarazko izenak
148
Hiztegi Batua: e - ezuste
149
Euskal Herri inguruko exonimoak
150
Arabako herri izendegia
151
Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak
152
Hiztegi Batua: F letra
153
Hiztegi Batua: G letra
154
Europako eskualde historiko-politiko nagusiak
155
Nafarroako udal izendegia
156
Alfabeto zirilikoz idatzitako izenak euskarara aldatzeko transkripzio-sistema
157
Europako hiriak
GURASOENTZAT GUTUNA

​ Gutun hau egiten dut zeren eta zure baimena eskatzeko projektu bat egiteko eta kalera irtengo gara eta klasek galduko dugu .Eta horregaitik zuen baimena behar dugu gure projektuatekin haurrera joateko.
agur

external image messi-balon-de-oro.jpg MESSI:nire ustez Messi munduko futbolari onena da.zeren eta partiduetan dana ematen du zelaian oso ondo jolasten duelako eta humildea da ez doa chilo kaletik cistiano ronaldo bezala niri futbolari eta pertsona monuan oso ona da.pobrei laguntzen dizkio. messi ere sei titulo irabazi du bartzelona taldearekin eta oroko baloia lortu zuen pasadan urtean eta urte onetan ere uste dut lortuko duela zeren eta berriro demostratu du zelaian oso handia dela EKUADORREKO INFORMAZIO APUR BAT
Ekuadorrean hiri asko daude emen bezala adb: Guayaquil , cuenca , quito eta guayas….
Ekuadorrean hiri populatuena guayaquil da eta hor ni bizi naiz.
Nire herrian nekazaritza oso landua da eta oso gogorra da. Hor nire aitonari ikusten diot nola plantatzen dute laranjondoak......
Nire aitonak plantatzen ditu frutak , lentejak ,garbansoak.......
Gero merkatura joaten da eta hor mahi bat ipintzen du hor saltzen du frutak , lentejak , garbansoak…

Ekuadorrean bizi naizen lekuan jendea ez nahi duena ateratzen da merkatura ipintzen du mahi bat eta saltzen du ez nahi duena

(Carlos erabili zuzentzaile ortografikoa mesiren artikuluan eta gaztelaniaz dauden hitzak erabilo ``Hiztegia 3000´´ eta pasatu euskerara ) <JON GARAI>
eskerrik asoko (CARLOS).2.B azken ebaluazioa

Aupa ikasle hori,

Ikasturte hasieran adierazi nizuen ikasturtean zehar egindako lanaren KANTITATEA eta KALITATEA neurtuko genuela. Kantitatea neurtzea erraza da, ikasturtean zehar ahoz eta idatziz hainbat ariketa proposatu dizkizuet.

Ariketa horiek egiteko denbora ekainaren lehen astean bukatuko da.

Ekainean, beraz, talde txikietan elkartuko zarete irakaslearekin eta ikasturtean zehar egindako lana defenditu beharko duzue. Irakasleak idatziz eskatuko dizue zuen autoebaluazio nota eta nota hori jasotzeko egin dituzuen merituen zerrenda.

Irakaleak, baina, fiskal eta epaile lanetan ibiliko zaizue. Dena den, jakina, zuen iritzia eta batez ere zuen argudioak entzungo ditugu.

Ikasturteko bukaerako nota adostea izango da helburua, eta batez ere zuen autoebaluazio hausnarketak kontuan hartuko dira.

Ebaluatu behar dugu norberaren komunikazio gaitasuna.

AHOZ, bakarka, besteen aurrean azalpenak eta argudioak behar bezala botatzeko gaitasuna. (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)
AHOZ, taldearen baitan, besteei entzunda nire iritziak eta ikuspuntuak plazaratzeko erakutsi dudan gaitasuna. (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)
IDATZIZ, bai bakarka bai talde lanean komunikatzeko erakutsi dudan gaitasuna. (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)
ENTZUTEKO aurten erakutsi dudan gaitasuna, bai irakasleei bai ikaskideei entzuteko gaitasuna erakutsi dut. (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)
IRAKURTZEKO aurten erakutsi dudan gaitasuna, bai paperean topatu ditudan testuak, bai testu liburua bera, bai irakurtzeko nobelak, bai nire ikaskideen wikiko idazlanak, bai irakaslearen bloga... (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)

Zuen nona ona izan behar duela uste baduzue, froga materialak beharko ditugu. Non idatzi duzu? Non dago ahozko audioa?

Zure ustez, ikasturte bukaeran zure koadernotxo ofizialean zein izan beharko luke zure azken nota? (Goiko sei horien batez bestekoa, jakina). (Nota bat ipini iezaiozu zeure buruari, 0-10, zenbaki osoa)MIIKEL LIZARRALDE


Tagzaniako jaun agurgarri hori:
Mungiako San Pedro institutuko 2.B-ko ikasleak gara. Euskarako proiektu bat egiteko zure laguntza behar dugu Mungiako kaleak mapeatzeko.
Gelan 23 ikasle gara guztira, 13 eta 14 urte bitartekoak.
Mungia mapeatzearena euskarako irakaslearen ideia izan zen eta zu etortzeko gogo handia dugu. Gurekin, bizpahiru heldu egongo dira.
Gu ikasleok ari gara antolaketa lanetan eta zure lan-eguna ordaintzeko euskara-departamentuko edo zuzendaritzako diru-laguntza espero dugu. Etortzeko prest bazaude helduak jarriko dira zurekin harremanetan.
Kontu hauetan nahiko hasiberriak gara beraz, interes handiz entzungo dutugu zure azalpenak.
Etorriko zarelakoan,
2.B-ko ikaslEOPPEN STREET MAT KRONIKA

lehenengo pausua, Mikel Lizarralderi e-mail bat bidali genion esanez nola,
ia etor daitekeen Mungira gure proiektua azaltzeko eta laguntzen mapeatzen.
bigarren pausuan bidali genien zuzendaritza taldeari dirua eskatzen eta baimena
irtetzeko kalera mapeatzen , gero gurasoei baimena eskatuz uzteko gure proiektuarekin aurrera jarraitzeko
Ondoren, hau bukatutakoan Mikel Lizarralderekin geratu ginen,
Mungian goizeko 11, 5 gutxi eta Lauaxetan eta bera heldu zenean " OPEN STREET MAP "
eko azalpentzo bat eman zigun gero, Mungiako kaleak mapeatzera joan ginen eta ikusten genuena apuntatzen genien.
Mikel Lizarralde 1,80 m ko gizona da eta oso azkarra da eta futbola gustazen zaio.
mikel lizarralde profesional bat da eta niri eta klaseari iakatsi digu nola mapeatzen dan

MESSIREN BIOGRAFIA
13 urtekin europara joan zen zer ezin zuen krezer zer arazo bar zeukan oinetan bartzelonak kluba messiren arazoa kompondu zion eta akanbio bera bere kluban jolasteko ikusteko ondo jolasten ba zuen edo ez.
messi erakutsi ona zela eta infantilan jolastu bartzelonako kluban geroago messi zaharrago egin eta bartzelonako lehenengo kluban jolastu messi ona zenez talde guztiak nahi zuten eta bartzelonak ezetz . geroago messi titulo danak irabazi eta jokalari joll player izendatu zuten . eta beren azken tituloa urrezko baloia irabaztea messi ez izatekoan ezer pasatu da jokalari onena izatera eta azken temporadan 2010 bakarrik bere klubarekin titulo bat irabazi baina berriro erakutzi du munduari jokalari onena dala eta urte onetan berriro eango diote urrezko baloi hori preziatua .
CURRIKULUMAREN ARIKETA


DATU PERTSONALAK
Izenak eta abizenak : Carlos Carratalá López
jaiotzaren data : 28 ren urtarrila 1996
jaiotzaren lekua : Ekuador
D.N.I. número : 28.887.887-Z
Dirección : C/ Amerika, nº 3, 2º B - 03003 Ekuador
Teléfono : (96) 512 12 12
Email: carlibiris@hotmail.es

IKASKETAK:

lizenziatua eta administratzailea ONG ko laguntzan eta ESO ateratuta.

HIZKUNTZAKk: INGELESA B2,GAZTELANIA C2, FRANTSESA A1, EUSKARA C1 ETA ALEMANIERA A1.

informatika: Windows
WordPerfect, Microsoft Word
Internet Outlook


LAGUNTZA NAI BADUZU<martin>